İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Duyurusu Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Duyurusu


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda (Madde 5 - (1)) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar denilmektedir.

Yasa doğrultusunda 2018 yılı iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimlerimiz 20.03.2018 ile 11.12.2018 tarihleri arasında periyodik olarak belirlenen saat ve tarihlerde gruplar halinde Sakarya Salonunda yapılacaktır. Eğitim planı; tarihleri ve çalışan katılımcı listeleri yemekhane girişinde ilan panosunda ve hastanemizin web sitesinde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) penceresinde yayınlanmıştır.Tüm çalışanlarımızın bu eğitimlere katılması yasa gereği zorunludur.

Çalışanların geçerli mazereti olmaksızın (izin, rapor) eğitimlere katılmamaları halinde işverene kesilecek para cezası çalışana rücu ettirilecektir. Tüm personelimizin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermesi ve duyurunun birim sorumluları tarafından çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilmesi  hususunda gereğini rica ederim.


                                                                                                                                               Prof.Dr. Nilüfer Kutay ORDU GÖKKAYA
                                                                                                                                                                                       Başhekim

Paylaş