Başhekim Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018

Başhekim


0 (2).JPG

 Prof.Dr. Nilüfer Kutay ORDU GÖKKAYA

Prof.Dr. Nilüfer Kutay ORDU GÖKKAYA

Doğum Yeri:  Akşehir                   

Doğum Tarihi:   -             

Yabancı Dil:  İngilizce, Fransızca

Tel: (312)2911000

Görevli Olduğu Birim/Bölümler

 • Başhekim
 • Akut Rehabilitasyon Bölümü Sorumlu Öğretim Üyesi

Deneyim

 • Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve Yoğun Bakım Rehabilitasyonu
 • Nörolojik rehabilitasyon
 • Geriatrik rehabilitasyon
 • Pediatrik rehabilitasyon
 • Ağrı ve algolojik girişimler
 • Botulinum toksin uıygulamaları
 • EMG uygulamaları
 • Robotik rehabilitasyon

  Eğitim

 • Tıp Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-1995
 • Uzmanlık diploması: Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, 2000

  Yan dal (Algoloji) uzmanlık diploması: Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, 2011

 • Doçentlik diploması:  Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, 2008
 • Profesörlük ünvanı: Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, 2017

  Bilimsel Yayınları

 • Aras, M.D., N.K. Ordu Gökkaya, D. Cömert,  A. Kaya, A. Çakcı, “Shoulder pain in Hemiplegia: Results from a national rehabilitation hospital in Turkey” Am Phys Med Rehabil., 83, 713-719 (2004)
 • Sezer, N., N.K. Ordu Gökkaya, S. Sütbeyaz, F. Köseoğlu, “Cardiopulmonary and metabolic responses to maximum exercise and aerobic capacity in hemiplegic patients”  Funct Neurol., 19, 233-238 (2004)
 • Aras, M.D., A. Kaya, A. Cakci, N.K. Ordu Gökkaya, “Functional outcome following traumatic brain injury: the Turkish experience” Int J Reh Res., 27, 257-260 (2004)
 • Ordu Gökkaya, N.K., Ö. Öken, M.D. Aras, F. Köseoğlu, “Fever in traumatic brain injured patients during subacute rehabilitation phase”  J Reh Med.,  37, 123-125 (2005)
 • Ordu Gökkaya, N.K., M.D. Aras, A. Çakcı, “Health-related quality of life of Turkish stroke survivors” Int J Reh Res.,28, 229-235 (2005)
 • Ercişli, M., K. Vural, N.K. Ordu Gökkaya, F. Köseoğlu, E. Şenel, O. Taşdemir, “Does delayed correction interfere with pulmonary functions and exercise tolerance in patients with of Tetralogy of Fallot”  Chest., 128, 1010-1017 (2005)
 • Tomruk, S., F. Köseoğlu, N.K. Ordu Gökkaya, “The combined effects of  muscle exercise on cardiopulmonary responses in patients with spinal cord injury” Int J Rehabil Res., 28, 273-276 (2005)
 • Ordu Gökkaya N.K., Aras M, Cardenas D, Kaya A, “Stroke rehabilitation outcome: the Turkish experience” Int J Rehabil Res., 29, 105-111 (2006)
 • Ordu Gökkaya, N.K., M. Aras, E. Yeşiltepe, F. Köseoğlu, “Reflex sympathetic dystrophy in hemiplegia” Int J Rehabil Res., 29, 275-279 (2006)
 • Köseoğlu F, Ordu Gökkaya N.K., Ergun U, Inan L, Yeşiltepe E,  “Cardiopulmonary and metabolic functions, aerobic capacity, fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis” Acta Neurologica Scandinavia., 114, 261-267 (2006)
 • Kaya, K., C. Aybay, S. Özel, N.K. Ordu Gökkaya, “Evaluation of bone mineral density in patients with spinal cord injury” J Spinal Cord Med., 29, 396-341 (2006).
 • Ordu Gökkaya, N.K., F. Köseoğlu, N. Albayrak, “Reduced aerobic capacity in patients with severe osteoporosis: a cross sectional study” Eur J of Phys Med Rehabil., 44, 141-147 (2008).
 • Ordu Gökkaya, N.K., D. Karakuş, F. Oktay, H. Uçan, “Complex regional pain syndrome type I after a burn inury of the hand” Rheumatol Int., 28, 1045-1048 (2008)
 • Aydın, N., N.K. Ordu Gökkaya, F. Köseoğlu, “ Ciddi osteoporozda postural deformitelerin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi” Turk J Geriatrics., 11, 62-71 (2008)
 • Karakuş, D., N.K. Ordu Gökkaya, F. Oktay, H. Uçan, ”Giardia Lamblia nadir bir reaktif artrit nedeni” Rheumatism., 24(1), 51-52 (2009).
 • Ordu Gökkaya, N.K., A. Çalışkan, D. Karakuş, H. Uçan, “Relation between objectively measured groth determinants and ambulation in children with cerebral palsy” Turk J Med Sci.,  39, 85-90 (2009)
 • Ordu Gokkaya, N.K “Yaşlılık döneminde egzersiz: ne çok az ne de çok fazla” Turk Fiz Tıp Rehabil Derg.,55(2), 92-94 (2009)
 • Kaya, K., S. Unsal Delialioglu, N.K. Ordu Gokkaya, Z. Ozisler, N. Ergun, S. Ozel, H. Ucan, “ Musculoskeletal pain, quality of life and depression in mothers of children with cerebral palsy” Disabil Rehabil., 32, 1666-72 (2010)
 • Yıldız N., N.K. Ordu Gokkaya, F. Koseoglu , S. Gokkaya, D. Comert, “Efficacies of papaverine and sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in early stage-paraplegic men Int J Reh Res., 34, 44-52 (2011)
 • Dogan, A., E. Ceceli, M. Okumus, N.K. Ordu Gokkaya,Y. Gokce-Kutsal, P. Borman, P. Oztop, O. Altindag, A. Aydeniz, M. beyazova, N. Eskiyurt, S. Eyigor, S. Hizmetli, J. Irdesel, H. Karapolat, E. Madenci, B. Nacır, O. Ortancıl, N. turhan, I. Yagci, P. Yazgan, “ Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların özellikleri: çok merkezli tanımlayıcı araştırma” Turk Fiz Tıp Rehabil Derg.,57, 143-9 (2011)
 • Ordu Gokkaya, N.K., H. Ucan, A. Ç. Uçkun, Y. Alanay “Beals Hecht Sendromu-Artrogripozis Multipleks-Kongenital Araknodaktili: Olgu sunumu” Turk Fiz Tıp Rehabil Derg., 57, 178-81, (2011)
 • Ordu Gokkaya, N.K., Y. Gokce-Kutsal, P. Borman, E. Ceceli, A. Doğan, S. Eyigör, H. Karapolat; The Geriatric Rehabilitation  Research group of Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation  “Pain and Quality of life (QoL) in elderly: the Turkish experience” Arch Gerontol Geriatr.,  55, 357-62 (2012)
 • Karapolat, H., Y. Kurtaiş, B.S. Tur, N. Demirsoy, Ö. Özyemişci Taşkıran, Ü. Sarp, M. Hafiz, D.G. Külcü, S. Sarıkaya, F. Soyupek, S.T. Sutbeyaz, S.Ü. Delialioğlu, E. Alemdaroğlu, N.K. Ordu Gokkaya, A. Doğan, F. Köseoğlu, E. Ekşioğlu, B. Duyur Çakıt, D. Dülgeroğlu Erdoğdu, F. Tuncay, F. Figen Ayhan, R. Güzel, “What do patients really know about cardiopulmonary rehabilitation: a cross-sectional survey study” Eur Phys Rehabil Med., 48, 223-30 (2012)

   

 • Ordu Gokkaya, NK. Otonomik Disfonksiyon Ailesinin Bir Üyesi Olarak Farklı Bir Pencereden Pulmoner Disfonksiyon Türk Fiz T›p Re hab Derg 2012;58 (Özel Sayı 1): 16-20.
 • Gökkaya CS, Öztekin ÇV, Demirdal Ö, Ordu Gökkaya NK, Özden C, Uçan H, Memiş A. Prostate-specific antigen and its derivatives in spinal cord injured patients: a case–control study.  Journal of Clinical and Analytical Medicine 2013;4(6):491-4. 
 • Caliskan Uckun A, Celik C, Ucan H, Ordu Gokkaya NK. Comparison of effects of lower extremity orthoses on energy expenditure in patients with cerebral palsy. Dev Neurorehabil. 2013;17 (6), 388-392
 • Oktay F, Cömert D, Ordu Gokkaya NK, Ozbudak SD, Uysal H. Bone Age in Children With Obstetrical Brachial Plexus Palsy: Effect of Peripheral Nerve Injury on Skeletal Maturation. J Child Neurol. 2014 Feb;29(2):203-9
 • Tasoglu O, Ordu Gokkaya NK, Yenigun D, Demir M, Ozgirgin N. Spasticity with hypocalcemia: does spasticity have a metabolic determinant? J Rehabil Med. 2014 Oct;46(9):941.
 • Selda Sarikaya, Birkan Sonel Tur, Yesim Kurtais, Hale Uzumcugil Karapolat, Feray Soyupek, Meliha Hafiz, Umit Sarp, Burcu Duyur Cakit, Nesrin Demirsoy, Ozden Ozyemisci Taskiran, Deniz Dulgeroglu Erdogdu, Serap Tomruk Sutbeyaz, Ebru Alemdaroglu, Sibel Unsal Delialioglu, Asuman Dogan, Nilufer Kutay Ordu Gokkaya, Fusun Koseoglu, Rengin Guzel, Figen Ayhan, Figen Tuncay. Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda hekimler ve diger saglik calisanlarinin farkindalik duzeyi: Kesitsel bir anket calismasi - The awareness of physicians and allied health professionals about cardiopulmonary rehabilitation: A cross-sectional survey study. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2014; 60(1): 19-24.
 • Eyigor S, Kutsal YG, Duran E, Huner B, Paker N, Durmus B, Sahin N, Civelek GM, Ordu Gokkaya NK, Doğan A, Günaydın R, Toraman F, Cakir T, Evcik D, Aydeniz A, Yildirim AG, Borman P, Okumus M, Ceceli E; Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation, Geriatric Rehabilitation Working Group. Frailty prevalence and related factors in the older adult-FrailTURK Project. Age (Dordr). 2015 Jun;37(3):9791.
 • Topcuoglu A, Ordu Gokkaya NK, Ucan H, Karakuş D. The effect of upper-extremity aerobic exercise on complex regional pain syndrome type I: a randomized controlled study on subacute stroke. Top Stroke Rehabil. 2015 Aug;22(4):253-61.
 • Tiftik T, Ordu Gokkaya NK, Malas FÜ, Tunç H, Yalçın S, Ekiz T, Erden E, Akkuş S. Does locomotor training improve pulmonary function in patients with spinal cord injury? Spinal Cord 2015;53(6), 467-470
 • Tertemiz O, Akçalı D, Köseoğlu BF, Ordu Gokkaya NK, Uçar M, Esen E, Babacan A, Ozçakar L Chronic Unexplained Thigh Pain from Saphenous Nerve Entrapment due to a Leiomyoma. Pain Med. 2015;16(2):408-10
 • Gökçe Kutsal Y, Eyigör S,  Doğan A, Zordust S, Durmuş B,, Evcik D, Günaydın R,  Şahin N, Aydeniz A,  Öztop P, Ordu Gökkaya NK, Hizmetli S, Borman P, Paker N, Demir G, Kayalar G, Aydın E, Özyemişçi Ö. Neuropathic pain in elderly Turkish J of Geriatrics. 2016;19(1):9-18.
 • Borman P, Gökçe-Kutsal Y, Terzioglu F, Okumus M, Ceceli E, Karahan S, Senel K, Ordu Gokkaya NK, Doğan A, Eskiyurt N, Gunaydın R, Eyıgor S, Sahin N, Şahin M. A Multicenter Pilot Study of Burden Among Caregivers of Geriatric Rehabilitation Patients with Neuromusculoskeletal Diseases. Rehabilitation Nursing 2016; 41(3):1–13
 • Köseoğlu, F. ve N.K. Ordu Gökkaya, “Respiratory Dysfunction and Pulmonary Rehabilitation in patients with Parkinson’s Disease” Focus On Parkinson’s Disease Research, ed: Willow, Marianne J, 97-107, Nova Science Publishers, Newyork, 2006.
 • Dalyan, M., N.K. Ordu, A. Çakcı, “Santral kord sendromu sonrası refleks sempatik distrofi: iki olgu sunumu“ Fiziksel Tıp Dergisi., 2, 43-45 (1999)
 • Ordu, N.K., “Romatoid Artrit tedavisinde yeni yaklaşımlar“ Fiziksel Tıp Dergisi., 3, 167-173 (2000)
 • Ordu, N.K., "Hemiplejide yaşam kalitesi ölçümü“ Tıp ve Sağlık Dergisi.,4, 18-26, (2000)

   

 • Keleş, I., N.K. Ordu, G. Aydın, M. Akyüz, “İnme sonrası gelişen heterotopik ossifikasyon: iki olgu sunumu ve literatur incelemesi” Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi.,13, 51-56 (2002)
 • Sütbeyaz, ST., F. Çay, N. K. Ordu, F. Köseoğlu, “Primer biliyer siroz ve osteoporoz: olgu sunumu” Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi.,13, 257-260 (2002)
 • Yıldız, N., N.K. Ordu, F. Köseoğlu, “Hemiplejide görülen üst ekstremite problemleri” Fiziksel Tıp Dergisi., 6, 39-45 (2003)
 • Öken, Ö., N. K. Ordu, F. Çay, F. Köseoğlu, “Fibrodysplasia ossifikans progressiva: A Case Report” Fiziksel Tıp Dergisi., 6, 33-36 (2003)
 • Kaya, K., S. Ünsal, N.K. Ordu Gökkaya, C. Aybay, S. Özel, “Travmatik servikal omurilik yaralanmalı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirimi” Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi., 15,
 • Ordu Gökkaya, N.K., F. Köseoğlu, N. Albayrak, E. Yeşiltepe, “Down sendromunda atlantoaksiyel subluksasyon sonucu gelişen tetrapleji vakası” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi., 50, 25-28 (2004)
 • Ordu Gökkaya, N.K., F. Köseoğlu, A. Demirci, “Sekonder antifosfolipid sendromu: Genç hemipleji etyolojisindeki önemi nedeniyle bir olgu sunumu” Ege Fiz Tıp ve Reh Dergisi 11, 143-148 (2005)
 • Tomruk, S., F. Köseoğlu, N.K. Ordu Gökkaya, “Cardiopulmonary and metabolic functions and exercise tolerance in patients with spinal cord injury” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi., 52, 1-5 (2006)
 • Ordu Gökkaya, N.K., N. Yıldız, E. Yeşiltepe, F. Köseoğlu, “Spinal kord yaralanmalı hastaların demografik, klinik özellikleri ve istirahat solunum fonksiyon testi sonuçları ile ilişkili” Romatol Tıb Rehabil Dergisi 18(3), 106-11 (2007).
 • Ordu Gökkaya, N.K., A. Mete, F.Oktay, D. Comert, H.Ucan, “Serebral palsili çocuklarda kalça ekleminin değerlendirimi: kalça ultrasonografisinde yeni ufuklar” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 11(2), 40-45 (2008)
 • Köseoğlu F, N.K. Ordu Gökkaya, U. Ergun, L. Inan, E. Yeşiltepe “MS’li hastalarda solunum eğitimi solunum kasları fonksiyonlarını, egzersiz kapasitesini ve yorgunluğu düzeltir: randomize kontrollü çalışma” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 11, 133-139 (2008),
 •  Ordu Gökkaya, N.K., N. A. Albayrak, Ö.A. Öken, N. Ergün, B.F. Köseoğlu,  “Omurilik yaralanmalı hastalarda subakut rehabilitasyon sürecinde depresyon ve anksiyete: alacakaranlıktan şafağa?” Romatol Tıbbi Rehabil Derg, 21, 65-72 (2010)
 • Yıldız, N, N.K. Ordu Gökkaya, S. Gokkaya, F. Koseoglu “Paraplejik erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 13,86-92 (2010)
 • Ordu Gökkaya, N.K., Y. Gökce Kutsal “İlaçlara bağlı osteoporoz” Türk Osteoporoz Dergisi 17, 30-36 (2011)
 • Mandıroğlu, S., A. Uçkun-Çalışkan, H. Uçan, C.Çelik, N.K. Ordu Gökkaya, G. Türkoğlu “Romatoid artrit hastalarında anti-CCP antikorların romatoid faktör ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 14,9-12 (2011)
 • Gökkaya, C.S., O. Güzel, N.K. Ordu Gökkaya, Ö. Demirdal, S. Bulut, C. Özden, H. Ucan, A. Memiş, “Spinal kord yaralanmalı erkeklerde fertilite ilişkili hormonlar: vaka-kontrol çalışması” Sakarya Tıp Dergisi 2,71-76 (2012)
 • Ordu Gokkaya NK. “Terapötik enjeksiyonlarda kullanılan ilaçlar” Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2013;6(3):7-14.
 • Aydeniz A , Eskiyurt N, Yazgan P , Gökçe Kutsal Y , Eyigör S, Borman P, Ordu Gökkaya NK , Altındağ Ö, Beyazova M, Ceceli E, Doğan A, Hizmetli S, İrdesel J, Karapolat H, Madenci E, Nacır B, Okumuş M, Ortancıl Ö, Toraman F, Turhan N, Yağcı İ. Yaşlılarda Düşmeye Yol Açan Fiziksel, Fonksiyonel ve Sosyokültürel Parametreler: Çok Merkezli Çalışma   2015; 18(3): 170-5.
 • Ordu Gokkaya NK. “Serebral palsi rehabilitasyonunda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamaları ve çıkmazlar” Turkiye Klinikleri Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi, Pediatrik Rehabilitasyon Özel Sayısı, 2017;10(1):74-86.
 • Şahin Onat Ş, Alışkan Türkbey T, Yumuşak Karacabey D, Ordu Gökkaya NK. “İleri Yaş Hemiplejik Omuz Ağrısında Nadir Olmayan Bir Neden: Kalsiyum Pirofosfat Depolanma Hastalığı” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 2016;19(3): 206-11.
 • Tilkici M, Alemdaroğlu E, Mandıroğlu S, Ordu Gökkaya NK, Uçan H, Aykan SA. “Kronik İnmelilerde Konvansiyonel Rehabilitasyona Ek Olarak Uygulanan Üst Ekstremite Elektrik Stimülasyonunun Etkileri: Randomize Kontrollu Calışma” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 2017;20(3): 126 - 33 
 • Köseoğlu, F. ve N. K. Ordu, “Pulmoner Rehabilitasyon” Tıbbi Rehabilitasyon eds: Oğuz H, Dursun E, Dursun N, 1239-1252 Istanbul (2004).
 • Ordu Gökkaya, N.K “Yaşlılık Döneminde Ağrı” T.C Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı Tedavi Rehberi, 403-412 Ankara (2010)
 • Ordu Gökkaya, N.K “ Yaşlılık ve  Egzersiz” Geriatrik Rehabilitasyon ed: Yeşim Gökçe Kutsal, 224-236 Ankara (2010)
 • Ordu Gökkaya, N.K “Yaşlılık Döneminde Egzersiz” Türk Geriatri Derneği ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu Hasta Bilgilendirme Kitapçığı ed: Yeşim Gökçe Kutsal, 55-61 Ankara (2010)
 • Doğan, A., P. Borman, Y. Gökçe-Kutsal,  N.K. Ordu Gökkaya “Yaşlılık Döneminde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz” T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaşlı Sağlığı Modülleri, Konu 5, 65-84 (2011)
 • Doğan, A., P. Borman, Y. Gökçe-Kutsal,  N.K. Ordu Gökkaya “Yaşlılık Döneminde Düşme ve Kazaların Önlenmesi” T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaşlı Sağlığı Modülleri, Konu 7, 99-112 (2011)
 • Doğan, A., P. Borman, Y. Gökçe-Kutsal,  N.K. Ordu Gökkaya “Yaşlılarda Sık Görülen Romatizmal Hastalıklar” T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaşlı Sağlığı Modülleri, Konu 32, 343-355 (2011)
 • Doğan, A., P. Borman, Y. Gökçe-Kutsal,  N.K. Ordu Gökkaya,“Yaşlılık Döneminde Ağrı”  T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaşlı Sağlığı Modülleri, Konu 33, 357-380 (2011)
 • Ordu Gökkaya, N.K. “Yaşlılarda önerilecek egzersizler”  Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu Eğitim Serisi, 1-8 (2011)
 • Ordu Gökkaya, N.K., “Pediatrik ve geriatrik rehabilitasyon ilkeleri-özellikleri, farklı yönleri” Birinci Basamakta Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon; ed: Yeşim Gökçe-Kutsal, Figen Şahbaz, 87-91, Ankara (2011)
 • Gökçe-Kutsal, Y., N.K. Ordu Gökkaya, “İkincil Osteoporoz, Göz Ardı Edilmemesi Gereken Klinik Bir Sorun” Ankara (2012)
 • Gökçe-Kutsal, Y., J. İrdesel, N.K. Ordu Gökkaya “ Yaşlıda Ağrı” Ankara (2012)
 • Ordu Gökkaya NK. “D Vitaminin Kas İskelet Sistemi Üzerindeki Etkisi: Osteomalazi” In Geriatrik Romatoloji, 367-371 (2014).
 • Ordu Gökkaya NK. “Kemiğin Paget Hastalığı veya Osteitis Deformans” In Geriatrik Romatoloji, 372-384 (2014).
 • Ordu Gökkaya NK. “Parkinson Hastalığı ve Rehabilitasyonu” In Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y, 2347- 2360 Ankara (2016)

   

  Mesleki Eğitimler

 • 1. Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve ergospirometri eğitimi, 1 yıl

  - Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, 2000

 • Geriatrik Rehabilitasyon, T. C. Sağlık Bakanlığı bursu ile,

  - Emory University, Department of Rehabilitation Medicine, Atlanta, Georgia, USA, 2001

  - Wesley Woods Geriatric Hospital, Atlanta, Georgia, USA, 2001

 • Robot yardımcılı cihaz- Lokomat eğitimi,                             

  -  Erişkin alt ekstremite robotik rehabilitasyon eğitimi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, 2009

  -  Erişkin üst ekstremite robotik rehabilitasyon eğitimi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, 2011

 • Sinir İletim Çalışmaları ve Elektronöromiyografi, 6 ay

  - Gazi Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Ocak- Eylül 2011      

 • Training course on the assesment of the quality of general movements in preterm and full-term infants

  - University of Groningen, Groningen, Holland, November 2011

 • Robot yardımcılı cihaz- Lokomat eğitimi,

  - Pediatrik alt ekstremite robotik rehabilitasyon eğitimi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, 2014

 • Courses on Robotics Rehabilitation

  - Course of International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, January-March 2016

  Katıldığı Kurslar

 • EEG-EMG Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 31 Mart-3 Nisan, Ankara (2001)
 • Spor Yaralanmaları Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6 Nisan, Ankara (2002)
 • Ayurveda Uygulamalı Eğitimi, Hareket Sistemi Hastalıklarında Temel Tamamlayıcı ve Destekleyici Tedavi Yöntemleri, 4 Nisan, İstanbul (2004)
 • 7. Botulinium toksin uygulamaları ve serebral palside kullanım modelleri, 30 Nisan, İstanbul (2008)
 • Biyoistatistik ve uygulamalı klinik araştırma metodolojileri kursu, 14-18 Mayıs, Antalya (2008)
 • El-el bileği ortezleri ve mekanik-biyomekanik prensipleri kursu, 14-18 Mayıs, Antalya (2008)
 • 2nd International Geriatrics and Gerontology Course, Ankara,  24-31 Ocak, Ankara (2009)
 • Geriatrik Rehabilitasyon Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Geriatrik rehabilitasyon Çalışma Grubu, 6-7 Kasım, İzmir (2009)
 • Temel Geriatri Kursu, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan, İzmir (2010)
 • Advanced Presentation Techniques, 8 Haziran, İstanbul (2010)
 • Yüksek riskli bebeklerde nöromotor gelişim değerlendirme kursu, 13 Mayıs, Antalya (2011)
 • Training Course with the Lokomat System, 8 Ağustos, Ankara (2011)
 • Kinesiotaping temel bilgilendirme ve uygulama kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 8 Ekim, İstanbul (2011)
 • Training course on the assesment of the quality of general movements in preterm and full term infants, 14-15 Kasım, Groningen, Amsterdam (2011)
 • Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu, Kompleks Dekonjestif Terapi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 14 Nisan, Ankara (2012)
 • İnme Sonrası Spastisitede Botulinum Toksin A Enjeksiyon Kursu, 11 Mayıs, Ankara (2012)
 • Omuz Ultrasonografisi Kursu, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 29 Mart, Antalya (2013)

  Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferanslar

 • Yaşlanan İnsanda Osteoporozu Nasıl Önleyelim, Nasıl Tedavi Edelim? 3. Ulusal Geriatri Kongresi, Ekim 2004, Marmaris, Antalya
 • Serebral Palside Erken Tanı, 1. Serebral Palsi Sempozyumu, 15 Aralık 2007, Ankara
 • Yaşlılarda Egzersiz, 1. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu, 7 Kasım 2009, İzmir
 • Pulmoner Rehabilitasyonda Solunum Fonksiyon Testi, Yeri, Önemi ve Değerlendirimi, 2. Tıbbi Kehabilitasyon Kongresi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kursu, 4 Kasım 2010, Ankara
 • Özel Gruplarda Kardiyak Rehabilitasyon, Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Günleri-4, 25-26 Kasım 2010, Ankara
 • Hemiplejide Etyoloji, Epidemiyoloji, Risk Faktörleri, 1. Rehabilitasyon Hemşireliği Kursu, 25 Şubat 2011, Ankara
 • Hemiplejik Hastalarda Rehabilitasyon Potansiyellerinin Belirlenmesi, 1. Rehabilitasyon Hemşireliği Kursu, 25 Şubat 2011, Ankara
 • İleri Yaştaki Egzersizin Özellikleri, 4. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart 2011, İzmir
 • Kırılgan Yaşlı Tedavisinde Temel İlkeler, Geriatrik Sendromlar ve FTR Bakış Açısıyla Tedavileri Sempozyumu, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya,
 • Yürümede 5N 1K, Türkiye Fizik Tedavi ve Uzman Hekimler Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 23 Mayıs 2011, Ankara
 • Pediatrik ve Geriatrik Rehabilitasyon İlkeleri, Birinci Basamakta FTR Sempozyumu, Ankara Prastisyen Hekim Eğitim Günleri- VIII, 26 Kasım 2011, Ankara
 • Otonom Fonksiyonlar İçinde Farklı Bir Pencere; Pulmoner Disfonksiyon, XI. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, Otonomik Disfonksiyonlar, 17 Mart 2012, İstanbul
 • Yaşlıda kas iskelet sistemi sorunlar, Birinci Basamak İçin Temel Geriatri Sempozyumu, Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri-IX, 22-23 Eylül 2012, Ankara
 • Omurilik Yaralanmasında Kardiyolojik Tutulum, Omurilik Hastalıkları Derneği Aylık Toplantısı, 15 Şubat 2013, Ankara
 • Postür ve Postür Analiz, 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Ankara
 • Romatizmal Hastalıkları Olan Yaşlılarda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uygulamaları, 24. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 27-31 Mart 2013, Antalya
 • Pulmonary Rehabilitation in Spinal Cord Injured Patients: Headings and Subheadings, 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, 11-14 Eylül 2013, İstanbul
 • Solunum fonksiyon testi ve yorumlanması, Pulmoner Rehabilitasyon Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimleri Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu, 15-16 Mayıs 2014, Ankara
 • Robotik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon-I, V. Kış Okulu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon   Derneği, 4-6 Aralık 2016, Ankara
 • Travmatik Beyin Hasarı Komplikasyonlarına Yaklaşım, Travmatik Beyin  Hasarı Güncelleme Sempozyumu,  5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 3-6 Kasım 2016, Ankara
 • Kardiyak Rehabilitasyon Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabiliatsyon Uzman Hekimleri Derneği, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu, 6-7 Mart 2014, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
 • İnme Rehabilitasyonu Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabiliatsyon Uzman Hekimleri Derneği, İnme Çalışma Grubu, 8 Nisan 2016, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • Solunum egzersizleri, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kursu 26. Ulusal FTR Kongresi 25-29 Nisan 2017 - Antalya
 • Solunum egzersizleri, FTR’nin Olmazsa Olmazları Egzersiz ve İlaçlar, 15. Geleneksel Uludağ Sempozyumu, 8-11 Mart 2018, Bursa

  Mesleki Üyelikler (Alfabetik sıra ile)

  Ulusal

 • Türk Geriatri Derneği
 • Klinik Araştırmalar Derneği
 • Omurilik Hastalıkları Derneği
 • Osteoporoz Derneği
 • Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 • Türkiye El Hastalıkları ve Rehabilitasyonu Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
 • Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

Uluslararası

 • European Society of Physical and Rehabilitation Medicine
 •  International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
 • International Association for the Study of Pain

  -Special Interest Group for Neuropathic Pain

  -Special Interest Group for Musculoskeletal Pain

 • World Federation for Neurorehabilitation
Paylaş