İdari ve Mali Hizmetler Md.Yrd. Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018

İdari ve Mali Hizmetler Md.Yrd.


Md.Yrd.

Avni ERTOY


İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Doğum Yeri: AFYON/Emirdağ

Doğum Tarihi:27.08.1980

Tel:(312)2911000

            Görevli Olduğu Birim/Bölümler

 • İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcılığı
 • Bilgi İşlem Birimi, Gider Tahakkuk Birimi, Maaş Mutemetliği Birimi,
 • Döner Sermaye Mutemetliği Birimi, Tıbbi Kayıt Arşiv Birimi,
 • Sivil Savunma Birimi, İstatistik Birimi, Avans Mutemetliği

           Deneyim

 • 2004-2007  Yılları arasında Özel Lokman Hekim Hastanesi Muhasebe İşlemleri
 • 2007-2017 Yılları arasında Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ( Satınalma,Gelir Tahakkuk,Döner Sermaye Mutemetliği)
 • 2017-         Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

  Eğitim

 • Niğde Üniversitesi Sağlık Teknikerliği
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme
 • İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi

   

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme EKOBS  Çalıştayı
 • Sağlık Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Eğitimi
 • Sağlık Bakanlığı HIMMS EMRAM Konferansı
 • Sağlık Bakanlığı Gider Tahakkuk ve Muhasebeleştirme Eğitimi

Paylaş