Ayniyat Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2018

Ayniyat


                                                                           AYNİYAT.png


Birimde aşağıdaki hizmetler yürütülmektedir:

Muayene ve kabulü yapılan malzemeleri  cins  ve niteliklerine göre sayarak teslim almak, doğrudan tüketilmeyen malzemeleri ambarlarda muhafaza etmek.

Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine vermek.

Tüketime ve kullanıma verilmesi gereken malzemeleri ilgililere teslim etmek.

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.

Ambarlarda çalınma ve olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmayı harcama yetkilisine haber vermek.

Ambar sayımı ve stok kontrolü yapmak, harcama  yetkilisince belirlenen stok miktarlarını takip etmek.

Kullanımda olan malzemeleri bulundukları yerde kontrol etmek, sayımları yapmak ve yaptırmak.

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak.

Taşınırların kayıtlarının yönetim hesabını çıkarmak ve harcama yetkilisine sunmak.

Taşınır kayıt kontrol yetkilileri görevlerinden ayrılırken ambar devir teslim işlemini yapmak.

Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt kusur ve ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen eksik ve noksanlardan sorumlu olanlar hakkında işlem başlatmak.

Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,  bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

Paylaş