Basın-Halkla İlişkiler Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018

Basın-Halkla İlişkiler


BASIN.png

Hastanemiz Basın Halkla İlişkiler Biriminde aşağıdaki hizmetler yürütülmektedir:

-Hastaneye gelen heyetlerin karşılanmasını, ağırlanmasını ve hastaneyi gezmelerini sağlamak.

-Yapılacak tören ve faaliyetlerin (konferans, tıbbi kongre, toplantı vb.) planlanmasını,  ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.

-Hastane web sitesini yönetmek,  birimlerimizin sayfalarını hazırlamak, kurumsal haber, ilan, tanıtım, duyuru vb. basın haberlerini web sitemizde yayımlamak. Hastanemiz web sitesi için gerekli olan görüntülü veya görüntüsüz haberleri hazırlayarak güncelleme yapmak.

-Hastane ve hastanede tedavi gören gazilerle ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin günlük takip ve arşivini yapmak, hazırlanan basın tarama raporları ile hastane yönetimini bilgilendirmek.

-Sosyal medyada, hastanenin tanıtım ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapmak.

-Hastane Yönetimi tarafından düzenlenen önemli etkinliklerin ve ziyaretlerin tanıtılması için yazılı ve görsel basın yayın organları ile iletişim halinde bulunmak. Hastaneye haber için gelen medya mensuplarına yardımcı olmak ve Hastane ile ilgili haberlerin, ulusal basın yayın organları ile koordineli çalışarak medyada yer almasını sağlamak.

-Hastanenin önemli çalışmalarını, etkinlik ve ziyaretleri takip ederek fotoğraf ve kamera kaydını yapmak, duyurmak ve arşivlemek.

-Hastanede yürütülen faaliyetlerin tanıtım broşürü, afiş, tanıtım kitapçığı, davetiye gibi tanıtıcı materyallerini hazırlamak.

-Kurumu ilgilendiren resmi yayınları günlük olarak takip etmek ve yeni düzenlemeler hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek.

Paylaş