Bilgi İşlem Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2018

Bilgi İşlem


BİLGİ İŞLEM.png


Bilgi İşlem Bölümünde aşağıdaki hizmetler yürütülmektedir:

Hastalara sürekli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi maksadıyla hastane içerisindeki tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek.

• Gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer hastane bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak.

• Ağ ve internet altyapısı ile bilgi işlem cihazlarını geliştirecek proje ve faaliyetler planlamak ve yürütmek.

• Projeler ve faaliyetlerin aksaksız yürütülebilmesi için uzmanlaşmış personel kadroları oluşturmak.

• Bilgi sistem cihazlarının rutin bakımları ile arızalı cihazların onarımlarını koordine ederek yaptırmak.

• Sistemler üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

• Bütün hizmet ve faaliyetleri kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

Paylaş