Faturalandırma ve Gelir Tahakkuk Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2018

Faturalandırma ve Gelir Tahakkuk


GELİR TAHAKKUK.png

Birimde faturalandırma, tahakkuk ve vezne işlemleri yapılır. Günübirlik ve yatan hastaların tedavileri bitikten sonra fatura keser ve kurum hastalarının faturalandırmalarını yapar.

Dönem sonlandırmalarını, gelirlerin TDMS sistemine girişini, TDMS‘ye girişi yapılan gelir evraklarının Saymanlığa iletilmesini ve gelirle ilgili diğer işlemleri yapar.

Tedaviye gelen  sağlık  güvencesi bulunmayan hastalardan muayene ücreti tahsil eder, tetkik ve tedavi istenen hastalardan tetkik ve tedavi ücreti tahsil eder, hastalardan ortez –protez için katılım payı tahsil eder, yapılan tahsilatları belirlenen zamanda Saymanlığa teslim eder. Sağlık Uygulama Tebliğini takip eder.


Paylaş