Gider Tahakkuk Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2018

Gider Tahakkuk

gider tah.jpeg

Birimin görevi, kurumun gider bütçesini hazırlamak ve takibini sağlamaktır: Kurum adına gerçekleştirilen mal, hizmet, bakım onarım ve yapım işlerine ait alım dosyalarının evraklarının kontrolünü sağlayıp ödeme eki evraklarını ve ödeme emrini hazırlayarak onayını almak, onayı alınan evrakları ödemenin gerçekleştirilmesi için ilgili kısma göndermektir. 
Paylaş