Satın Alma Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2018

Satın Alma


 

SATINALMA.png


Birim, ihtiyaç tespit komisyonunda değerlendirilen ve alımına karar verilen tüm mal/malzeme/hizmet alımı ve yapım işlerinin temini için,

Gerekli izinlerin alınması,

Piyasa araştırmasının yapılması,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre İhale/Alım işlemlerini yapmak,

İhale / Alım işi ile ilgili Malın teslim aşamasına kadar olan süreçteki evrakların (onay belgesi, ihale dosyası, komisyon kararı, piyasa araştırma tutanağı vb.) hazırlanması ve imza üst makamlara arz edilmesi,

İhale/Alım kararının verilmesinden sonra ilgili belgelerin ilgili Mal Saymanlığına gönderilmesi işlemlerini yürütür.

Paylaş