Ameliyathane Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018

Ameliyathane


Ameliyathane-1.JPG

Ameliyathane 1.png
Yoğun Bakım.png

Hastanemiz Ameliyathane ünitesinde, 2 adet ameliyat salonu, 1 adet girişimsel müdahale odası, 6 yataklı uyandırma/Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi (ASBÜ) ve hastanemizin steril malzeme ihtiyaçlarını karşılayan sterilizasyon ünitesi mevcuttur.

Ameliyathane ünitemizde, hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımızın ihtiyaç duydukları cerrahi girişimlerin yanında ortopedik cerrahi operasyonlar da yapılmaktadır. Vakanın durumuna göre genel, rejyonel (spinal / epidural) anestezi uygulanmaktadır. Hastanemizde yapılan cerrahi girişimler şunlardır:

Ortopedik Cerrahiler   

 • Karpal Tünel Sendromunun Düzeltilmesi,
 • Dupuyten Kontraktürü,
 • Hallux Valgus,
 • İnterfalangial Yapışıklık,
 • Artroskopi,
 • Artroskopik Menisektomi,
 • İğne, Kaplama, Tel ve Vidaların Çıkartılması,
 • Kırık Redüksiyonu,
 • Ampütasyon,
 • Nöroma Eksizyonu,
 • Tenotomi,
 • Çapraz Bağ Operasyonu,
Ürolojik Cerrahi ve Girişimsel İşlemler
 • Mesane Botoksu (İntravezikal Botilinum Toksin),
 • Hidrosel,
 • Varikosel,
 • Vazektomi,
 • Üretral Dilatasyon,
 • Sistoskopi,
 • Sistoskopi (Stent Uygulamaları, Biopsi),
 • Sistoskopi (İntravezikal Uygulamalar, Mesane Taşı)
Paylaş