Vizyon Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2018

Vizyon


indir (3).png


Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek ve devamlılığını sağlamak; mesleki donanımı yüksek uzman hekimler yetiştirmek; hastaya hizmette sağlık standartlarını yükseltmek; hastaların huzur ve mutluluklarına katkıda bulunmak; sağlık hizmeti sunumunda güvenilir, tercih edilen, alanında öncü bir sağlık kurumu olmaktır.

AMAÇ

Bilimsel veriler doğrultusunda ve son teknolojik gelişmeleri takip ederek; Hızlı, Güvenilir ve Kaliteli Sağlık Hizmeti sunmak.

DEĞERLERİMİZ

* Hasta odaklı,

* Tıbbi etik kurallara bağlı,

* Güvenilir,

* Güler Yüzlü,

* Şefkatli,

* Kaliteli,

* Yenilikçi,

* Şeffaf,

* Sorumluluk bilinci yüksek,

* Sürekli,

* Ekip ruhu içinde hizmet anlayışı.

HEDEFLERİMİZ

* Hasta Bakım Kalitesini dünya standartlarına yükseltmek,

* Güvenilir bir hasta bakım çevresi oluşturmak,

* Hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi ve bunların sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla akreditasyon çalışmalarını yürütmek,

* Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak için hizmet iş akışlarını yeniden planlamak,

* Mesleki alanlarında etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaları gereği hastane çalışanlarımıza yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,

* Alanında öncü ve önder kuruluş olmanın getirdiği sorumlulukla ilgili branşların eğitimini ve uzmanlaşmasını sağlamaktır.

Paylaş