ÇALIŞAN HAKLARI Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2018

ÇALIŞAN HAKLARI


BEYAZ KOD NEDİR?

Sağlık çalışanına hasta veya hasta yakını tarafından sözlü ya da fiili şiddet uygulanması halinde uygulamaya konulan adli ve idari sürecin bütününe BEYAZ KOD denir.


BEYAZ KOD NASIL VERİLİR?

Hastanemiz çalışanları 7/24 saat aktif iç hat "1111" numaralı telefonu arayıp beyaz kod sürecini başlatmış olur.

ÇALIŞANIN BEYAZ KOD SÜRECİNİ BAŞLATMA YOLLARI

1.  Sağlık Bakanlığının 7/24 saat aktif "113" numaralı telefonunu arayarak süreci başlatabilirsiniz.

2.  Sağlık Bakanlığı "beyazkod.gov.tr" adresinden başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.

3.  Hastanemiz Çalışan Güvenliği Birimine direkt başvurarak işlem başlatabilirsiniz.

ÇALIŞANIN YAPMASI GEREKENLER

1.  "beyazkod.gov.tr" adresindeki güvenlik personeli veya çalışan hakları biriminden temin edeceği "olay tutanağı"nı eksiksiz biçimde doldurmak.

2.  "beyazkod.gov.tr" adresinden üye kaydını yapmak.

3.  Olay tutanağı ile beraber en kısa zamanda çalışan güvenliği birimiyle irtibata geçmek

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ BEYAZ KOD İŞLEYİŞ SÜRECİ

1.  Olay tutanağı kendisine ulaştıktan sonra çalışan kadrolu personel için,

      
a. Hukuki yardım talep formu,

      b.  
Rıza onam formunu düzenleyip çalışana imzalatıyoruz.


2.   Kadrolu ve kadrolu olmayan hizmet alım personeli için "ihbar formu"nu düzenleyip imzalatıyoruz.

3.   Tamamlanan evrakları hastane yöneticisinin imzasıyla ivedi şekilde bağlı bulunulan genel sekreterliğe gönderiyoruz.

4.   Evrakların birer örneğini interaktif ortamda ivedi şekilde il beyaz kod koordinatörlüğüne gönderiyoruz.

5.   İl koordinatörlüğünde olayın "beyaz kod" kapsamına alınıp savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini ilgili çalışana tebliğ ediyoruz.

6.   Çalışana tebliğ edilen mahkeme tarihleri ve ara kararların il beyaz kod koordinatörlüğüne iletilmesinde aracılık ediyoruz.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Olayın beyaz kod kapsamına alınabilmesi için personele karşı suç işleyen kişinin hasta veya hasta yakını olması ayrıca olay içeriğinin iş ve işleyişle ilgili olması gerekmektedir.

2. 
İlgili yönetmelik kapsamında kadrolu personele hukuki yardım (yargılama aşamasında avukat desteği) ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

3. 
Hizmet alım personeline hukuki destek yapılmamasına rağmen il beyaz kod  koordinatörlüğü, tutulan "olay tutanağı" ve Hastanemiz tarafından düzenlenen "ihbar formu" doğrultusunda suç duyurusu işlemlerini başlatmakta, süreç hakkında hizmet alım personeline bilgilendirme yapmaktadır.

4. 
Sözel şiddetin içeriği hakaret, şantaj, tehdit gibi unsurlardır.

5. 
Sağlık personeline karşı işlenen suçlarda idarenin bilgisi olması durumunda, idare, suç duyurusunda bulunmak zorundadır.

6. 
Personel şikayetçi olduktan sonra davasından vazgeçse bile dava kamu davası olarak devam etmekte ve sonuçlanmaktadır.

Paylaş